Người ta chẳng thể cười hai lần trước một câu chuyện vui đã cũ, nhưng lại khóc nhiều lần cho một cuộc tình đã qua.. – #Status

Người ta chẳng thể cười hai lần trước một câu chuyện vui đã cũ, nhưng lại khóc nhiều lần cho một cuộc tình đã qua..

Anh nói đúng! Kẻ nào nặng tình hơn kẻ đó thua! Thua một cách thê thảm..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*