Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời – #Status

Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình; vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai.

Cũng có thể. Nhưng…

Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời!”

Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*