Người ta không chọn mình đi cùng trong cuộc đời của họ – #Status

Người ta không chọn mình đi cùng trong cuộc đời của họ, không phải vì mình không tốt, cũng không phải mình không đủ chân thành, mà chỉ đơn giản là lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ, chân thành của mình người ta không cần có. Vì tất cả tình thương đã được người ta dành cho một người khác rồi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*