Người ta không yêu bạn thì bạn có làm gì đi nữa cũng thế thôi bạn à.” – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*