Người ta nói thanh xuân là những hối tiếc. Còn hối tiếc của em là vẫn chưa được nghe từ anh câu ” Anh yêu Em” mà phải chấp nhận để anh đi – #Status

Người ta nói thanh xuân là những hối tiếc. Còn hối tiếc của em là vẫn chưa được nghe từ anh câu ” Anh yêu Em” mà phải chấp nhận để anh đi

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*