Người trân trọng bạn, cho dù là mệt mỏi hay bận rộn cũng sẽ đều nhớ đến bạn. Còn người không thương bạn, cho dù có rảnh rỗi đến đâu cũng chẳng muốn ng – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*