Nhiều chuyện giống như là tấm cửa kính, phóng tầm mắt ra ngoài qua cánh cửa là bầu trời quang đãng muôn dặm – #Status

Nhiều chuyện giống như là tấm cửa kính, phóng tầm mắt ra ngoài qua cánh cửa là bầu trời quang đãng muôn dặm, còn khoảnh khắc mở cửa ra lại mưa gió ướt sân…nhưng bạn đâu thể đóng cửa cả đời, dẫu biết bên ngoài là mưa gió bão bùng, thì bạn vẫn phải bước ra đối mặt

Nhiều chuyện giống như là tấm cửa kính, phóng tầm mắt ra ngoài qua cánh cửa là bầu trời quang đãng muôn dặm - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*