Nhiều người xuất hiện trong cuộc đời bạn vai trò chỉ đến đó không thể hơn. – #Status

” Nhiều người xuất hiện trong cuộc đời bạn vai trò chỉ đến đó không thể hơn.

Bạn phải chấp nhận, đừng cố chấp để họ được xuất hiện lâu hơn vì càng lâu thì khi họ rời đi, bạn càng tổn thương. “

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*