Những cơn mưa còn sót lại của mùa đông Lại làm lòng mình buồn bã – #Status

Những cơn mưa còn sót lại của mùa đông

Lại làm lòng mình buồn bã

Muốn hỏi vài câu với những người nay trở thành xa lạ;

Có thấy vui lòng sau những cuộc bán mua…!!!

Những cơn mưa còn sót lại của mùa đông Lại làm lòng mình buồn bã - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*