NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI SỐNG THIẾU THỐN TÌNH CẢM – #Status

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI SỐNG THIẾU THỐN TÌNH CẢM

1- Rất lười, không có chuyện gì là chẳng muốn ra ngoài.

2- Thật ra chuyện gì cũng biết, chỉ là không muốn nói ra thôi.

3- Các mối quan hệ xung quanh bạn bè ít ỏi.

4- Hay thái quá cảm xúc.

5- Nhiều lúc cảm thấy không hạnh phúc, bởi không thật sự chú tâm vào cuộc sống.

6- Những tâm sự trong lòng cũng chẳng biết nói cùng ai.

7- Đôi lúc rất hồ đồ và phản ứng chậm.

8- Rất mẫn cảm và dễ tổn thương.

9- Thể hiện ra mặt thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với người mình không thích.

10- Cũng không biết cách quan tâm đến người khác.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*