Nhưng họ sẽ phải tự xấu hổ về một khía cạnh nào đó của chính mình khi đem ra so sánh một cách rẻ tiền như họ từng làm – #Status

Thay đổi hay là chết ?

Thay đổi hay là tha hóa ?

Khi nhìn lại

Lúc so sánh

Chẳng thể nào ngừng phàn nàn hay thất vọng về những gì bản thân đã đạt được.

…..

Nhưng bạn lại chẳng nhìn xem chính những người bạn đang nhìn lại nhìn bạn với một thái độ ganh tị nào đó.

Vì chẳng ai hoàn hảo cả.

Có những thứ tưởng chùng bình thường ở bạn mà người khác đang hằng ao ước.

Bạn là bạn.

Chẳng có cái gì là khuôn mẫu để bạn trở thành cả.

Nếu cứ cố chọn những hình tượng để đuổi theo thì vô tình bạn lại đang đánh mất chính bạn.

Mỗi người có những lựa chọn,có những lý do để tạo nên cuộc sống-cuộc đời riêng của chính mình.

Có thể ai đó sẽ dè bửu,coi thường tôi vì một khía cạnh nào đó

Nhưng họ sẽ phải tự xấu hổ về một khía cạnh nào đó của chính mình khi đem ra so sánh một cách rẻ tiền như họ từng làm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*