Những lúc buồn, tôi lại muốn làm thơ – #Status

Những lúc buồn, tôi lại muốn làm thơ

Chỉ là muốn vậy thôi, chứ chẳng trông chờ điều gì cả

Cuộc sống ngoài kia cứ ồn ào, hối hả

Tôi vẫn chậm thôi, chẳng vội vã lúc nào.

Là tôi tự vẽ ra, hay thực có một bức tường rào?

Nó chẳng quá cao, nhưng tôi không tài nào vượt qua nổi

Thực sự vô phương, hay vì tôi không dám đánh đổi?

Chọn mất đi thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Đang vui cười rộn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*