Những người trải qua nhiều sự tổn thương nhất là những người biết cách trân trọng hạnh phúc nhất. – #Status

Những người trải qua nhiều sự tổn thương nhất là những người biết cách trân trọng hạnh phúc nhất. Hãy cứ nhìn cách một người sẵn sàng đi bao xa, hi sinh ra sao vì hạnh phúc. Bạn sẽ hiểu trước đây họ đã phải dẫm chân qua những đổ vỡ thế nào .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*