Nhưng tôi cũng dành hết sự can đảm của cả cuộc đời này để rời xa cậu mất rồi – #Status

Tôi luôn nói đùa rằng: “Chắc mình dùng hết sự may mắn của cuộc đời để gặp cậu rồi nhỉ?”. Rồi lại tự cười nói rằng: “Nhưng tôi cũng dành hết sự can đảm của cả cuộc đời này để rời xa cậu mất rồi”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*