Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? – #Status

“Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau… Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*