Ở một độ tuổi khi đã trải qua mọi dư vị, bạn chẳng mong gì hơn một giấc ngủ đủ tám tiếng đến sáng và mở mắt ra với cái đầu trống rỗng không bị làm phi – #Status

“Ở một độ tuổi khi đã trải qua mọi dư vị, bạn chẳng mong gì hơn một giấc ngủ đủ tám tiếng đến sáng và mở mắt ra với cái đầu trống rỗng không bị làm phiền bởi những thứ dang dở chưa kịp hoàn thành của ngày hôm qua…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*