Ở NƠI SÓNG GIÓ – #Status

Ở NƠI SÓNG GIÓ

Bạn kể những “mưu hèn kế bẩn” nơi làm việc, “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”.

Không biết khuyên giải bạn sao. Người tử tế ở ngoài sáng. Kẻ nham hiểm ở trong tối. Đề phòng cả đời có nổi không?!

Chỉ biết ôm lấy bạn vỗ về. Mọi thứ xấu xa đều tạo NGHIỆP. Môi trường nào vẩn đục bởi rác rưởi thì lại càng cần mạnh mẽ để vươn lên.

Và nếu đã hết sức mình mà không được thì hãy “Khi ta đi cũng nhẹ nhàng như khi ta đến – Vẫy tay chào không một chút vấn vương”.

Nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*