Sự thật. – #Status

July 15, 2019 admin 0

… Sự thật…… Người càng bao dung dễ tính, càng dễ bị trêu chọc, thậm chí bị đùa ác. Người càng không để bụng, càng […]