Kí ức – #Status

June 26, 2020 admin 0

… Ngồi bần thần…..!!! Nỗi buồn dâng…trong dạ! Mắt vô hồn….nhìn nắng xóa…chiều mây! Ký ức xưa…..lại dâng nhớ…vơi đầy! Buồn hiu hắt….bấy nhiêu ngày..nhiêu […]