Phụ nữ khi buồn họ thường rất hay xõa tóc, chẳng hiểu là để buồn đau theo tóc trôi tuột mất hay chỉ đơn giản vì họ muốn che đi khuôn mặt mình lúc buồn – #Status

“Phụ nữ khi buồn họ thường rất hay xõa tóc, chẳng hiểu là để buồn đau theo tóc trôi tuột mất hay chỉ đơn giản vì họ muốn che đi khuôn mặt mình lúc buồn.

Vậy có phải với phụ nữ, niềm hạnh phúc vô tận là khi họ được buộc tóc lên gọn gàng và mang vào chiếc khăn cô dâu trắng tinh phía sau.

Phụ nữ giấu buồn vui vào mái tóc- còn đàn ông vuốt tóc phụ nữ mãi mà chẳng hề thấu những buồn vui…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*