Phụ nữ lúc nào cũng nghĩ rằng phiền não của họ nhiều hơn đàn ông chẳng qua là vì không có người đàn ông nào muốn lúc nào cũng nhắc đến chuyện muộn phi – #Status

Phụ nữ lúc nào cũng nghĩ rằng phiền não của họ nhiều hơn đàn ông chẳng qua là vì không có người đàn ông nào muốn lúc nào cũng nhắc đến chuyện muộn phiền cả.

Đàn ông đồng nghĩa với sự nghiệp, tiền tài, danh lợi, phụ nữ, trách nhiệm… Làm gì có người đàn ông nào không muốn thành công, nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm được điều đó, nhưng ít nhất thì họ đều đang cố gắng. Nào ai biết áp lực trên vai những người đàn ông nhiều như thế nào, họ vất vả ra sao.

Ở một thời đại mà nam nữ bình đẳng, thậm chí là đãi ngộ ngang hàng, đàn ông vẫn bị những tiêu chuẩn văn hóa truyền thống áp đặt rất nhiều yêu cầu.

—-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*