Quan trọng là Đúng. Phải đúng người và đúng thời điểm! – #Status

Quan trọng là Đúng. Phải đúng người và đúng thời điểm!

Đúng người sai thời điểm. Sai người đúng thời điểm hay sai người sai thời điểm thì tất cả đều là hoang phí !!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*