Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai.. – #Status

Tự do, đó chỉ là một lý tưởng rất đẹp và rất xa vời. Xa đến nỗi cho dù tôi có khiễng chân cao đến mấy,ánh mắt yếu ớt của tôi cũng không thể chạm tới đường biên của nó .

Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*