Rất nản : – #Status

♥ Rất nản :

• Cái cảm giác. . .

• Cùng một vết thương. . .

• Mà lại đau đến nhiều lần. . .

♥ Đôi khi :

• Buồn vì những thứ đang diễn ra. . .

• Bất an khi nghĩ về những điều đang tới . . .

♥ Nhiều lúc :

• Chẳng thể mạnh mẽ. . .

• Như cái vẻ bề ngoài mà mình vốn có. . .

♥ Cuộc sống :

• Luôn Đắng nhiều hơn Ngọt. . .

• Đi từ từ mà – Ngã Vẫn Thật Đau. ..

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*