Rất nhiều người không giỏi trong việc nói KHÔNG vì không muôn làm tổn thương cảm xúc của người khác. – #Status

Rất nhiều người không giỏi trong việc nói “KHÔNG” vì không muôn làm tổn thương cảm xúc của người khác.

Học cách để nói “KHÔNG”, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho chính mình, cho công việc và những thứ quan trọng nhất đối với bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*