Rất nhiều người ở sau lưng chỉ trích tôi, nói tôi khôn khéo, nói tôi sõi đời. – #Status

Rất nhiều người ở sau lưng chỉ trích tôi, nói tôi khôn khéo, nói tôi sõi đời.

Nhưng tôi chỉ biêt được một điều rằng, nếu như bản thân tôi còn không bảo vệ mình thì trên thế giới này sẽ chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*