Rõ ràng là đang có Anh nhưng em vẫn phải trải qua mọi chuyện một mình, vui một mình, buồn cũng một mình, khóc…chỉ một mình. – #Status

Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng người con trai ấy chưa bao giờ là điểm tựa vững vàng cho em, khi em buồn – người ấy không ở cạnh, khi em khóc – người ấy không lau nước mắt cho em, khi em mệt – người ấy cũng không biết…

Rõ ràng là đang có Anh nhưng em vẫn phải trải qua mọi chuyện một mình, vui một mình, buồn cũng một mình, khóc…chỉ một mình…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*