Rồi chúng ta sẽ tìm cho mình được thứ bình yên vẫn hay nói đấy phải không ? – #Status

Rồi chúng ta sẽ tìm cho mình được thứ bình yên vẫn hay nói đấy phải không ?

Bao lâu nữa, còn xa xôi hay chăng ?

Tuần hoàn trong vòng quay cuộc sống, sẽ có lúc nó hòa mình đến nơi có ánh sáng, và có lúc chạy vào bóng tối.

Bình yên, có lẽ chúng ta vẫn thấy, nhưng không biết chấp nhận.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*