Rồi đến một ngày, chúng ta chẳng còn muốn than vãn trách móc – #Status

Rồi đến một ngày, chúng ta chẳng còn muốn than vãn trách móc, mọi thứ dù có xảy ra tồi tệ đến nhường nào đi nữa vẫn cứ lẳng lặng mà chịu đựng. Là khi ấy, chúng ta đã quá mỏi mệt rồi..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*