Sau chia tay – #Status

Sau chia tay

Không thể làm bạn bè vì cả hai đều đã tổn thương

Cũng không thể làm kẻ thù vì cả hai đã từng yêu sâu đậm

Cho nên tốt nhất chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất

Sau chia tay - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*