Sau này nhìn lại có thể rất tự hào về bản thân. Có lẽ đó chính là lý do để ngày hôm nay lại bắt đầu. – #Status

Chúng ta chẳng biết tại sao bản thân vẫn có thể kiên trì đến vậy. Có lẽ là vì chỉ cần tồn tại thì nhất định sẽ theo chiều quay của trái đất, không ngừng tiến về phía trước, không ngừng thay đổi, không ngừng thử sức.

Sau này nhìn lại có thể rất tự hào về bản thân. Có lẽ đó chính là lý do để ngày hôm nay lại bắt đầu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*