Sau này tôi mới biết, bông hoa đó có lẽ thực sự đã vì tôi mà nở rộ – #Status

Sau này tôi mới biết, bông hoa đó có lẽ thực sự đã vì tôi mà nở rộ, đáng tiếc lúc ấy tôi lại chỉ mãi ngắm nhìn cây xương rồng trong tim mình, chờ nó đơm hoa.

cuối cùng thì xương rồng không ra hoa, bông hoa kia cũng chẳng chờ kịp mà úa tàn.

còn tôi, tôi thì sao?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*