Sau tất cả đôi mình thành người lạ – #Status

Sau tất cả đôi mình thành người lạ

Thương còn thương và nhớ vẫn đong đầy

Sau tất cả tay vẫn chẳng nắm tay

Mà nghe nhói chính nơi này ngực trái.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*