Sẽ có những ngày như thế, sẽ có những ngày bạn không là chính bạn được – #Status

Sẽ có những ngày bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi, bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, bạn muốn buông bỏ tất cả. Bạn chỉ muốn chôn vùi vào những giấc ngủ mà không nghỉ ngợi gì.

“Sẽ có những ngày như thế, sẽ có những ngày bạn không

là chính bạn được..”

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*