Sợ hối hận thì từ đầu không nên chấp nhận – #Status

Nếu đã lựa chọn đến với nhau thì đồng nghĩa cả hai phải chấp nhận quá khứ và cuộc sống hiện tại của nhau,chấp nhận để cùng cố gắng vì nhau chứ không phải để lợi dụng…!

— Hãy xác định mối quan hệ từ đầu sẽ tốt hơn

“Chấp nhận thì đừng hối hận”

“Sợ hối hận thì từ đầu không nên chấp nhận”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*