Sợ nhất là mình đang thương người ta hết lòng mà bỗng nhiên người ta bốc hơi biến mất không một lí do! – #Status

Sợ nhất là mình đang thương người ta hết lòng mà bỗng nhiên người ta bốc hơi biến mất không một lí do!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*