Sống tốt nhé người lạ từng quen. – #Status

“Anh ơi, qua hết rồi những ngày em thương anh như thương bản thân mình, qua hết những ngày em và anh có thể cho nhau cơ hội làm lại lần nữa, qua hết những ngày yêu thương đầy mệt mỏi đó rồi. Không phải em sai, cũng không phải anh sai mà là duyên mình chỉ tới đó, nợ cũng trả xong rồi…”

Sống tốt nhé người lạ từng quen.

Sống tốt nhé người lạ từng quen. - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*