Ta ngạo cuồng lấy giang sơn đổi gió – #Status

Ta ngạo cuồng lấy giang sơn đổi gió

Lấy thiên thu đổi một phút bên người

Thì cũng bởi lòng ta thương người đó

Mới dại khờ mơ một giấc an vui

Thì cũng bởi vì ta yêu người thôi…

Ta ngạo cuồng lấy giang sơn đổi gió - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*