Tâm trí con người thật khó hiểu. Đặc biệt là nó rất hay tạo ra những tình huống không có thật để rồi cố tình làm cho trái tim chủ nhân của nó tan nát – #Status

Tâm trí con người thật khó hiểu. Đặc biệt là nó rất hay tạo ra những tình huống không có thật để rồi cố tình làm cho trái tim chủ nhân của nó tan nát thêm lần nữa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*