Tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác – #Status

Tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác

Hát khác xưa rồi, cả khóc cũng khác xưa

Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa

Em đi trên con đường, chỉ có gió… và đông thôi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*