Tha thứ cho sự ích kỉ của em – #Status

Dận, anh có tin đôi khi tuyệt vọng cũng là một loại yêu, một loại che chở không? Nếu tin, hãy cho em sức mạnh,để em có thể vì anh mà một lần ra quyết định, cho dù là một lần duy nhất. nguyên nhân chính là, em biết rằng anh có bao nhiêu quyết tâm bảo vệ tình yêu này, em cũng như vậy, vì anh, em nguyện ý làm như vậy…. Tha thứ cho sự ích kỉ của em

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*