Thật kì lạ, có một vài giai đoạn trong cuộc đời tôi, xuất hiện những người mà cho đến bây giờ – #Status

Thật kì lạ, có một vài giai đoạn trong cuộc đời tôi, xuất hiện những người mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại vậy…

Chúng ta đã từng vui vẻ, đã từng thân thiết với nhau nhiều như vậy, tôi tự hỏi không biết họ có phút nào nhớ đến không.

Có lẽ vấn đề của tôi chính là “biết cách làm quen, nhưng không biết cách làm bạn”. Cứ như vậy, người ta cứ đến, rồi đi, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi mình tôi cô đơn đến cuối những năm tháng sau này mà thôi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*