Thật ra, anh nắm tay ai không quan trọng. Quan trọng là dù anh nắm tay ai thì người ấy cũng không phải là tôi. – #Status

Thật ra, anh nắm tay ai không quan trọng. Quan trọng là dù anh nắm tay ai thì người ấy cũng không phải là tôi.

Điều buồn cười nhất chính là bạn tự tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người kia, nhưng họ lại chưa bao giờ cho bạn cơ hội để chứng minh điều đó

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*