Thật ra chẳng có ai muốn sống trên đời mà lủi thủi cô độc cô đơn một mình cả. – #Status

Thật ra chẳng có ai muốn sống trên đời mà lủi thủi cô độc cô đơn một mình cả. Chỉ là sau những mối quan hệ chẳng mất gì, ngoài mất lòng tin ở con người và vị trí của nhau trong đời…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*