Thật ra, có yêu hay không không quan trọng, quan trọng là người ấy có muốn ở lại bên cạnh bạn hay không mà thôi. – #Status

Có những người yêu đương là vì muốn yêu thôi, nhưng cũng có những người yêu đương là vì muốn kết hôn. Mục đích khác nhau nên kết quả cũng sẽ khác nhau.

Tại sao có những đôi yêu nhau rất ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại chia tay trong chua xót? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì đối phương chỉ chú trọng quá trình không quan tâm kết quả, vậy làm sao có kết quả được.

Thật ra, có yêu hay không không quan trọng, quan trọng là người ấy có muốn ở lại bên cạnh bạn hay không mà thôi.

Thật ra, có yêu hay không không quan trọng, quan trọng là người ấy có muốn ở lại bên cạnh bạn hay không mà thôi. - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*