Thật ra không có người nào lạnh lùng, vô tâm cả. Chỉ là bạn không phải người khiến họ trở nên ấm áp hơn mà thôi. – #Status

Thật ra không có người nào lạnh lùng, vô tâm cả. Chỉ là bạn

không phải người khiến họ trở nên ấm áp hơn mà thôi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*