Thật ra tuổi trẻ, ai lại chẳng có lúc cô đơn. Những kẻ may mắn hơn thì sau vài năm, sẽ tìm được người tử tế. Còn một số khác đi hết gần nửa cuộc đời, – #Status

Thật ra tuổi trẻ, ai lại chẳng có lúc cô đơn. Những kẻ may mắn hơn thì sau vài năm, sẽ tìm được người tử tế. Còn một số khác đi hết gần nửa cuộc đời, nếu không va phải kẻ tồi tệ, thì cũng một mình chơi vơi …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*