Thật vô tâm quá” – #Status

“Những người thân xung quanh tôi đang gặp những chuyện còn khó khăn hơn tôi rất nhiều, vậy mà tôi cứ luôn cho rằng chuyện của mình là tệ nhất.

Thật vô tâm quá”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*