Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, em gặp được ai cũng thấy giống – #Status

“Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh.

Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, em gặp được ai cũng thấy giống anh…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*