Thế mới nói cuộc đời luôn đặt ta vào thế khó nhất mà ta phải vượt qua. Thứ gì qua đi hãy để nó qua đi. Trân trọng hiện tại và tương lai mới là điều nê – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*